dich vu thanh lap cong ty
THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

  Thông Tư 156/2013/TT-BTC   ( Download) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2013. Thông tư này hướng dẫn và Bổ sung luật quản lý thuế và thay thế thông tư 28/2011/TT-BTC    Hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ các Thông...

Thông tư số 26/2012/TT-BYT quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, dụng cụ,

Thông tư số 26/2012/TT-BYT quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, dụng cụ,

  Thông tư số 26_2012_TT BYT quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sx, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến  (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề...

Thông tư 47_2014_TT BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư 47_2014_TT BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

  Thông tư 47_2014_TT BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý!   Bản xem trước:  

Thông tư 45/2009/TT-BCA hướng dẫn thi hành nghị định 52_2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thông tư 45/2009/TT-BCA hướng dẫn thi hành nghị định 52_2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  Thông tư 45_2009_TT BCA hướng dẫn thi hành nghị định 52_2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ

    Thông tư 02_2015_TT BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai...

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

    Thông tư 23_2014_TT BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước...

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

    Thông tư 24_2014_TT BTNMT quy định về hồ sơ địa chính (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

    Thông tư 25_2014_TT BTNMT quy định về bản đồ địa chính (do dung lượng file lớn nên khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để dowload file) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản...

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

    Thông tư 34_2014_TT BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai

    Thông tư 35_2014_TT BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

    Thông tư 42_2014_TT BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai Bản xem trước  

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

TT47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

TT47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

Thông tư 03/22011/TT-BGD ban hàng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư 03/22011/TT-BGD ban hàng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ- tin học.

Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Thông tư số 01/2008/TT-BTP

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27...

 1   2  

Các tin khác

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật