dich vu thanh lap cong ty
Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

    Luật đất đai 2013 có hiệu lực 01/01/2014 (dowload file tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai Bản xem trước

Luật công chứng 2014

Luật công chứng 2014

  Luật công chứng 2014 (dowload tại đây) Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn...

Luật dân sự 2005

Luật dân sự 2005

  Bộ luật dân sự 2005 (dowload tại đây) Ngày có hiệu lực: 01/01/2006 Ngày hết hiệu lực: 31/12/2016  

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ 2005

  Luật sở hữu trí tuệ 2005 (dowload file tại đây) Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề...

Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2012

  Bộ luật lao động 2012 (dowload tại đây) Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản...

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

Luật đầu tư mới nhất quy định điều kiện, tổ chức, hoạt động của các nhà đầu tư

Luật tố tụng dân sự 2004

Luật tố tụng dân sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ...

Luật nuôi con nuôi 2014

Luật nuôi con nuôi 2014

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014

Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014

  Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình...

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA...

 1   2  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật