dich vu thanh lap cong ty
Luật dân sự 2015

Luật dân sự 2015

  Luật dân sự 2015 Dowload file tại đây Có hiệu lực ngày: 01/01/2017   QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật...

Bộ luật Hình Sự 2015 bản cập nhật mới nhất ngày 21/6/2017

Bộ luật Hình Sự 2015 bản cập nhật mới nhất ngày 21/6/2017

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015  ...

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

  Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 (dowload tại đây) Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức...

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

  Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 (dowload tại đây) Luật này Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Bản xem trước:    

Luật việc làm 2013

Luật việc làm 2013

  Luật việc làm số 38-2013-QH13 (dowload tại đây) Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm....

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

  Luật bảo hiểm xã hội  số: 58/2014/QH13 (dowload tại đây) Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức...

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

  Bộ luật tố tụng hình sự Số 19/2003/QH11   (dowload file tại đây) Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn...

Luật hình sự sửa đổi bổ sung 37/2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 1999

Luật hình sự sửa đổi bổ sung 37/2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 1999

  Luật 37-2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự   (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

Bộ luật hình sự 1999

Bộ luật hình sự 1999

    Bộ luật hình sự số 15-1999-QH10 (dowload tại đây) Bộ luật hình sự 1999 Có hiệu lực từ: 1/7/2000                                    Hết hiệu lực ngày:  30/6/2016 Bộ luật hình sự này được xây dựng...

Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

  Luật giao thông số 23/2008/QH12 (dowload tại đây) Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Hãy  liên hệ  với...

Luật xây dựng 2014

Luật xây dựng 2014

  Luật xây dựng 2014 (dowload file tại đây) Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý!...

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

    Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (dowload tại đây) Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi...

Luật thủ đô 2012

Luật thủ đô 2012

    Luật thủ đô 2012  (dowload tại đây)   Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn...

Luật nhà ở số 65_2014_QH13

Luật nhà ở số 65_2014_QH13

    Luật nhà ở số 65_2014_QH13   (Dowload tại đây) Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của...

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

  Luật cư trú 2006 số 81_2006_QH 11 (dowload tại đây) Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

    Số 36_2013_QH3 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước  

 1   2  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật