Thủ tục đầu tư ra nước ngoài


 

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, đầu tư ra nước ngoài là một trong những kênh hội nhập hiệu quả nhất để nền kinh tế giữa các quốc gia giao thương với nhau. Nằm trong xu thế đó, hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam có xu hướng gia tăng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài

 

* Đầu tư ra nước ngoài là gì?

Đầu tư ra nước ngoài được hiểu là việc nhà đầu tư Việt Nam chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0933 243 003 - 097 393 1600

Gửi email: luathieugia.dn@gmail.com 

Facebook: Luật Hiếu Gia

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 

 

 

I. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài

 

Để thực hiện đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện của nước tiếp nhận đầu tư và đáp ứng các điều kiện về đầu tư của Việt Nam.

Theo đó, tại Việt Nam, nhà đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư Việt Nam phải có dự án đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhà đầu tư Việt Nam phải có khả năng tài chính;
 • Nhà đầu tư Việt Nam phải đáp ứng điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư Việt Nam phải có hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khách hàng có thể tham khảo bài viết: Điều kiện đầu tư ra nước ngoài hoặc liên hệ với Luật Hiếu Gia để được tư vấn chi tiết về vấn đề này.

 

II. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Các nhà đầu tư Việt Nam có thể lựa chọn một trong những hình thức sau khi có ý định đầu tư ra nước ngoài:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.  

 

2. Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Một dự án đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, đối với một số dự án đầu tư đặc thù, có quy mô lớn, trước hết nhà đầu tư phải xin Quyết định chủ trương đầu tư. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được xác định như sau:

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Hồ sơ và trình tự của thủ tục xin Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định chi tiết tại Luật Đầu tư 2014. Khách hàng liên hệ Luật Hiếu Gia để được tư vấn chi tiết về vấn đề này.

 

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

 

3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

* Điều kiện xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam phù hợp với nguyên tắc đầu tư được quy định tại Điều 51, Luật đầu tư 2014;
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6, Luật đầu tư 2014;
 • Nhà đầu tư Việt Nam có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhà đầu tư Việt Nam có quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhà đầu tư Việt Nam có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện trên, nhà đầu tư Việt Nam thực hiện soạn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trừ những trường hợp không phải xin Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải có Quyết định chủ trương đầu tư mới thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

* Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải đảm bảo đầy đủ những giấy tờ sau:

 1. Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

 2. Quyết định đầu tư ra nước ngoài (theo quy định tại Điều 57, Luật Đầu tư 2014);

 3. Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư (theo quy định tại Điều 58, Luật Đầu tư 2014);

 4. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhận của nhà đầu tư (nếu là cá nhân);

 5. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương của nhà đầu tư (nếu là tổ chức);

 6. Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu dự án đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ).

 

* Thời gian và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

 • Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

 

III. Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài

 

Trong những năm gần đây, nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm quản lý, thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng gia tăng và đa dạng về ngành nghề đầu tư, quy mô đầu tư và các loại hình Doanh nghiệp tham gia đầu tư. Tại Việt Nam, kinh tế tư nhân đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ và ngày càng năng động, dự báo làn sóng đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội sẽ ngày càng tăng cao. Để thành công, pháp lý về đầu tư cần được các nhà đầu tư chú trọng quan tâm.

 

Thị trường đầu tư ra nước ngoài

 

Luật Hiếu Gia là đơn vị uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Chúng tôi trân trọng gửi tới các nhà đầu tư Việt Nam “Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài”.

Luật Hiếu Gia sẽ hỗ trợ các nội dung sau:

 1. Tư vấn mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến nội dung đầu tư ra nước ngoài;

 2. Hỗ trợ nhà đầu tư soạn thảo mọi văn bản, giấy tờ có liên quan để hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 3. Đại diện nhà đầu tư đi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 4. Đại diện nhà đầu tư đi nộp hồ sơ, nhận kết quả, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 5. Hỗ trợ tư vấn hoạt động đầu tư, pháp chế doanh nghiệp sau khi đã xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Với đội ngũ Luật sư uy tín Luật Hiếu Gia tự tin sẽ gửi tới khách hàng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Liên hệ với Luật Hiếu Gia khi cần tư vấn và hỗ trợ.

 

Trân Trọng!

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0933 243 003 - 097 393 1600

Gửi email: luathieugia.dn@gmail.com 

Facebook: Luật Hiếu Gia

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật