dich vu thanh lap cong ty

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu


 

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (dowload tại đây)

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý

Bản xem trước:

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK02 ban hành

 theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………...………………..…………………………………. ………………………..………………………..………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):………………………………...……..………………………………..……..…….…..……………………..……….. 2. Giới tính: ……..……

3. CMND số:…………………………….…………..……..……..……..…… 4. Hộ chiếu số: …………………..…….……………………………....……..

5. Nơi thường trú: ………………...…….…………………..……………………………………………….…………………………………………..……………….

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………..………………….……………………………..……...…………………..………….………….…………………………

………………………………………………..………..………………………..…………….……… Số điện thoại liên hệ:………….………………………………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):…………………...……………………..….…..……………………………………………………………….. ………2. Giới tính: ……..……

3. Ngày, tháng, năm sinh:……...…/…..….…/…….….……4. Dân tộc: …….….…………………5. Quốc tịch:…….………..……………....…

6. CMND số:…………………..……………………….……………………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………………..…….……………..………….…

8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….…………………………………….……………………………………………….………..…….…………

9. Quê quán: …………………….…………..……………….…………………………………….………………………………………………………..…….…………

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..………………………………………...……………….………….…..………..……………

11. Nơi thường trú: ………………...………..………………………….……………………………………………………………………………..…….………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..………..………..…………………….…………………………………………………….…………

………………………………….…………….….………….……………………….…...……..…… Số điện thoại liên hệ:………….……..…………………………

13. Họ và tên chủ hộ:…………..………….………..……………………………….…….…………..14. Quan hệ với chủ hộ:………........…..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..……………….……..….……………………………...…………..……………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………..…………………………………….

16. Những người cùng thay đổi:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm   sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân

tộc

Quốc

tịch

CMND số

(hoặc  Hộ   chiếu  số)

Quan hệ với  người có  thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….………...,ngày………...tháng………...năm………...

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

 

…….………...,ngày………...tháng………...năm………...

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….…………………………………………………..

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………….…………..…………………………………………………………………

 

 

……….……...ngày ………tháng………..năm…….……

TRƯỞNG CÔNG AN:………………………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật