Người Nước Ngoài Mua Vốn Góp Vào Công Ty Tại Việt Nam


 

   Việt Nam được đánh giá là thị trường đầu tư đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với khí hậu thuận lợi, nguồn nhân công sẵn có, chính sách ưu đãi và đảm bảo đầu tư của nhà nước rất mở. Những năm gần đây, lượng nhà đầu tư và số vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam tăng đáng kể và ngày càng đa dạng về quy mô, lĩnh vực ngành nghề. Những ngành nghề đầu tư chính như: Sản xuất, gia công, chế tạo, dịch vụ, giáo dục,... 

   Nói đến chính sách mở của pháp luật Việt Nam trong đầu tư nước ngoài thì không thể không kể đến chính sách

Người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Được coi là chính sách tốt vì: Mua vốn góp vào công ty sẵn có tại Việt Nam giúp nhà đầu tư nước ngoài giảm thiểu thủ tục, thời gian và chi phí trong quá trình đầu tư. Không chỉ vậy khi mua vốn góp nhà đầu tư còn dễ dàng nhận định tính khả thu trong kinh doanh của dự án đó giúp giảm thiểu rủi ro khá nhiều.

 

 

Người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

 

Vậy cụ thể thủ tục mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam tiến hành như thế nào? Tại sao lại có ưu điểm nhiều hơn so với các hình thức đầu tư khác? Bài viết dưới đây văn phòng sẽ chi tiết hóa nội dung này.

 

I. Cách thức để người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Là hình thức: Cá nhân, tổ chức nước ngoài tiến hành mua (nhận chuyển nhượng) lại một % vốn nhất định của một đơn vị doanh nghiệp sẵn có tại Việt Nam. Doanh nghiệp đó đã được thành lập theo đúng quy định của luật Việt Nam. Cụ thể nhà đầu tư có thể thực hiện theo hình thức:

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty Việt Nam

 • Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Nhà đầu tư nước ngoàiGóp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Nhà đầu tư nước ngoàiGóp vốn vào Công ty Việt Nam khác không thuộc 02 trường hợp trên.

 

Hình thức nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam

 • Nhà đầu tư nước ngoài Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Nhà đầu tư nước ngoài Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Nhà đầu tư nước ngoài Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Nhà đầu tư nước ngoài Mua phần vốn góp của thành viên Công ty Việt Nam khác không thuộc 03 trường hợp trên.

Khi mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài chủ động thỏa thuận với đối tác của mình về

 • Phần trăm vốn góp nhà đầu tư sẽ mua
 • Hình thức chuyển tiền để mua vốn góp 
 • Giá trị lợi nhuận được hưởng sau khi mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam
 • Cách thức hoạt động doanh nghiệp sau khi mua vốn góp
 • Vị trí, chức vụ của nhà đầu tư sau khi mua vốn góp
 • Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp vào công ty Việt Nam có thể chia thành hai trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục đơn giản. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua lại cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp ấy đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện. 
 • Trường hợp 2: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục phức tạp hơn. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh vào công ty kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam với phần trăm vốn góp lớn hơn 50%

Để nắm chi tiết về nội dung này và tránh rủi ro khi mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Hãy liên hệ cho chúng tôi: 

Gửi email/ Đến Văn phòng GD tại Click ->> Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng,...

Hotline: 0973 931 600 - 093 324 3003

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Tư vấn mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

 

II. Điều kiện để Mua Vốn Góp Vào Công Ty Tại Việt Nam

Tuy thủ tục có sự khác biệt so với các hình thức đầu tư truyền thống nhưng các điều kiện nhà đầu tư cần đáp ứng để mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam vẫn cơ bản cần đáp ứng như:

 • Cá nhân đầu tư mua vốn góp phải đủ năng lực hành vi dân sự, phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Đơn vị/tổ chức mua vốn góp phải có tư cách pháp nhân và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Đủ năng lực tài chính để mua phần vốn góp tương ứng (chứng minh tài chính thông qua bảng kê xác nhận số dư tài khoản từ phía ngân hàng)
 • Nếu công ty mà nhà đầu tư dự định mua vốn góp kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ phải đáp ứng các điều kiện tương đương
 • Và nhiều điều kiện liên quan khác nữa

 

III. Thủ tục để người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Tùy theo trường hợp mua vốn góp thủ tục tiến hành sẽ có sự khác nhau

Trường hợp 1: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục đơn giản. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua lại cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp ấy đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện. 

Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trước đây gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).

Trường hợp 2: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục phức tạp hơn. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh vào công ty kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam với phần trăm vốn góp lớn hơn 50%

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài Đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2:  Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện Thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam

Bước 3: Sau bước 2 doanh nghiệp tiến hành Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thủ tục để người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

 

Hồ sơ cần để người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Trường hợp 1: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục đơn giản. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua lại cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp ấy đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện. 

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về việc thêm người nước ngoài vào công ty;
 • Quyết định về việc thay đổi thành viên/cổ đông của công ty 
 • Biên bản họp về việc thay đổi thành viên/cổ đông công ty 
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn mới của công ty sau khi thêm người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu thành viên/cổ đông người nước ngoài mới tham gia góp vốn vào công ty (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục (nếu có)
 • Và một số giấy tờ liên quan khác nữa
 

Trường hợp 2: Là trường hợp mà điều kiện cũng như thủ tục phức tạp hơn. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh vào công ty kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam với phần trăm vốn góp lớn hơn 50%

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua vốn góp

 • Văn bản đăng ký góp vốn vào công ty tại Việt Nam, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua lại cổ phần/ phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Các giấy tờ khác tương tự trường hợp 1

 

Thời gian thực hiện mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Trường hợp làm việc với sở kế hoạch đầu tư: 03 - 05 ngày làm việc

Trường hợp phải đăng ký mua vốn góp thời gian sẽ kéo dài thêm 15 ngày (làm việc)

 

Lưu ý: Về việc người nước ngoài thanh toán khi mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN: Khi nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

 • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam
 • Tài khoản có thể được mở bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ, tùy thuộc vào đồng tiền được dùng để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

 

Trên đây là một số nội dung cơ bản về thủ tục người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Hãy liên hệ cho chúng tôi: 

Gửi email/ Đến Văn phòng GD tại Click ->> Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng,...

Hotline: 0973 931 600 - 093 324 3003

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật