dich vu thanh lap cong ty
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ

    Thông tư 02_2015_TT BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43_2014_NĐ CP và nghị định số 44_2014_NĐ CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của chính phủ (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai...

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

    Thông tư 23_2014_TT BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước...

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

    Thông tư 24_2014_TT BTNMT quy định về hồ sơ địa chính (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

    Thông tư 25_2014_TT BTNMT quy định về bản đồ địa chính (do dung lượng file lớn nên khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để dowload file) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản...

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

    Thông tư 34_2014_TT BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai

    Thông tư 35_2014_TT BTNMT quy định việc điều tra đánh giá đất đai (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai   Bản xem trước  

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

    Thông tư 42_2014_TT BTNMT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai Bản xem trước  

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

    Nghị định 44_2014_NĐ CP quy định về giá đất (dowload tại đây) Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất. Hãy liên hệ với chúng...

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

    Nghị định 45_2014_NĐ CP quy định về thu tiền sử dụng đất (dowload tại đây) Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: 1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông...

 <<   4   5   6   7   8   9   10   11   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật