dich vu thanh lap cong ty
Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  Nghị định 52_2008_NĐ CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ (dowload tại đây)  Nghị định này quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong các lĩnh vực: Dịch vụ bảo vệ con người; Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức; Dịch...

Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

Nghị định 31_2014_NĐ CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú (dowload tại đây) Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm...

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

    Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (dowload tại đây) Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi...

Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC

Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC

    Quyết Định 48/2006/QĐ-BTC (Download tại đây) Quyết Định này Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty...

Luật thủ đô 2012

Luật thủ đô 2012

    Luật thủ đô 2012  (dowload tại đây)   Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn...

Luật nhà ở số 65_2014_QH13

Luật nhà ở số 65_2014_QH13

    Luật nhà ở số 65_2014_QH13   (Dowload tại đây) Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của...

Nghị định 29_2015_NĐ CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

Nghị định 29_2015_NĐ CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

  Nghị định 29_2015_NĐ CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng (dowload tại đây) Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất,...

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

  Luật cư trú 2006 số 81_2006_QH 11 (dowload tại đây) Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

    Số 36_2013_QH3 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước  

 <<   4   5   6   7   8   9   10   11   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật