dich vu thanh lap cong ty
Luật việc làm 2013

Luật việc làm 2013

  Luật việc làm số 38-2013-QH13 (dowload tại đây) Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm....

Nghị Định 222/2013/NĐ-CP Quy Định Về Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

Nghị Định 222/2013/NĐ-CP Quy Định Về Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

    Nghị Định 222/2013/NĐ-CP Quy Định Về Thanh Toán Bằng Tiền Mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam (Download)

Thông Tư 09/2015/TT-BTC Hướng Dẫn Giao Dịch tài Chính Của Doanh Nghiệp

Thông Tư 09/2015/TT-BTC Hướng Dẫn Giao Dịch tài Chính Của Doanh Nghiệp

    Thông Tư 09/2015/TT-BTC Hướng Dẫn Giao Dịch tài Chính Của Doanh Nghiệp Theo Quy Định Tại Điều 6 Nghị Định Số 222/2013/NĐ-CP Ngày 31/12/2013 Của Chính Phủ Về Thanh Toán Bằng Tiền Mặt (Download tại đây)

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

  Luật bảo hiểm xã hội  số: 58/2014/QH13 (dowload tại đây) Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức...

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Bộ luật tố tụng hình sự 2003

  Bộ luật tố tụng hình sự Số 19/2003/QH11   (dowload file tại đây) Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn...

Luật hình sự sửa đổi bổ sung 37/2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 1999

Luật hình sự sửa đổi bổ sung 37/2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 1999

  Luật 37-2009-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự   (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

Bộ luật hình sự 1999

Bộ luật hình sự 1999

    Bộ luật hình sự số 15-1999-QH10 (dowload tại đây) Bộ luật hình sự 1999 Có hiệu lực từ: 1/7/2000                                    Hết hiệu lực ngày:  30/6/2016 Bộ luật hình sự này được xây dựng...

Nghị quyết số 01/2007/NQQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Nghị quyết số 01/2007/NQQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

  Nghị quyết số 01-2007-NQQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt  (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý!...

Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP

Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP

  Thông tư 02-2013-TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP  (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

 1   2   3   4   5   6   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật