dich vu thanh lap cong ty
Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm 2010

Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm 2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Biểu mẫu thực hiện đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư 2014

Biểu mẫu thực hiện đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư 2014

Thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư 2014

Công văn 4333/BKHĐT-PC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật đầu tư mới năm 2014

Công văn 4333/BKHĐT-PC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật đầu tư mới năm 2014

Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật đầu tư mới năm 2014

Danh mục Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  Trước thời điểm Luật đầu tư 2014 được ban hành, nhà Đầu tư kinh doanh phải tiến hành kiểm tra rất nhiều các văn bản mới biết lĩnh vực mình kinh doanh có phải thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không, cũng như để đáp ứng điều kiện. Hiện nay Luật đầu tư 2014 ban hành ngày 26/11/2014...

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

Luật đầu tư mới nhất quy định điều kiện, tổ chức, hoạt động của các nhà đầu tư

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT - Ban hành  Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông tư 03/22011/TT-BGD ban hàng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư 03/22011/TT-BGD ban hàng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ- tin học.

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí, lệ phí tòa án do hội đồng thẩm pháp tòa án nhân dân tối cao ban hành

Luật tố tụng dân sự 2004

Luật tố tụng dân sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ...

 <<   <   9   10   11   12   13  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật