dich vu thanh lap cong ty
Luật công chứng 2014

Luật công chứng 2014

  Luật công chứng 2014 (dowload tại đây) Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn...

Luật dân sự 2005

Luật dân sự 2005

  Bộ luật dân sự 2005 (dowload tại đây) Ngày có hiệu lực: 01/01/2006 Ngày hết hiệu lực: 31/12/2016  

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ 2005

  Luật sở hữu trí tuệ 2005 (dowload file tại đây) Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề...

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 2012

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 2012

Quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao...

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2012

  Bộ luật lao động 2012 (dowload tại đây) Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản...

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

TT47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

TT47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

 <<   <   9   10   11   12   13  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật