dich vu thanh lap cong ty
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

    Nghị định 46_2014_NĐ CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (dowload tại đây) Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: 1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt...

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

    Nghị định 47_2014_NĐ CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai Bản xem trước  

Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

    Nghị định 102_2014_NĐ CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (dowload tại đây) Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

    Nghị định 104_2014_NĐ CP quy định về khung giá đất (dowload tại đây) Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

      Nghị định 43 2014/NĐ CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (dowload tại đây) Ban hành ngày 15/05/2014  có  hiệu lực ngày 01/07/2014 Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai). Việc quy...

Nghị định 35/2015/NĐCP Về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 35/2015/NĐCP Về quản lý sử dụng đất trồng lúa

    Nghị định 352015NĐCP Về quản lý sử dụng đất trồng lúa (dowload tại đây) Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước. Hãy...

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP (dowload file tại đây) Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi...

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

    Luật đất đai 2013 có hiệu lực 01/01/2014 (dowload file tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai Bản xem trước

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (dowload file tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực dân sự! Bản xem trước:  

 <<   4   5   6   7   8   9   10   11   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật