Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Các hành vi trình diễn một tác phẩm...

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

  Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm...

Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

  Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Hay nói cách khác: cá nhân, tổ chức có quyền...

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

  Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu giúp chủ thể được sử dụng độc quyền nhãn đã được bảo hộ, đồng thời chống lại mọi hành vi xâm quyền đối với nhãn hiệu là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của chủ thể.  Tuy nhiên thủ tục tương đối phức tạp do đó Luật Hiếu Gia cung...

Tờ Khai đăng ký Nhãn Hiệu

Tờ Khai đăng ký Nhãn Hiệu

  Tờ Khai đăng ký Nhãn Hiệu (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước  

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thương hiệu

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thương hiệu

     Thực tế hiện nay cho thấy: rất nhiều nhãn hiệu được đăng ký nhưng cũng rất nhiều nhãn hiệu trong số đó không được sử dụng trong thương mại hoặc nhiều nhãn hiệu chỉ sử dụng một vài năm rồi sau đó không được sử dụng nữa vì chủ sở hữu nhãn hiệu đã chấm dứt hoạt động...   

Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

  Tờ khai chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ! Bản xem trước

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

  Trên thực tế  sau khi xây dựng được nhãn hiệu của mình thì mọi người lại không bảo hộ nhãn hiệu nên đã gặp khó khăn trong cạnh tranh thương mại, nhất là thị trường nước ngoài. Bảo hộ nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng không chỉ trong việc tạo điều kiện quảng...

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật