Phân biệt tội hiếp dâm và cưỡng dâm

Phân biệt tội hiếp dâm và cưỡng dâm

  Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân đều có thể bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong đó hành vi xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục bị coi...

Giao cấu với trẻ em

Giao cấu với trẻ em

  Giao cấu với trẻ em là hành vi của một người đã thành niên giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi một cách hoàn toàn tự nguyện của người bị hại. (điều 115 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009) (ảnh minh họa)  

Không phải chấp hành bản án kết tội do hết thời hiệu

Không phải chấp hành bản án kết tội do hết thời hiệu

  Theo PLHS Việt Nam, quyền thi hành bản án hình sự (BAHS) của các cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền của Nhà nước (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan thi hành án hình sự) đối với người đã có lỗi trong việc thực hiện tội phạm không phải...

Phân biệt tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản

Phân biệt tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản

  Phân biệt tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản (ảnh minh họa)  

Không truy cứu trách nhiệm hình sự do hết thời hiệu

Không truy cứu trách nhiệm hình sự do hết thời hiệu

  Theo Pháp luật hình sự Việt Nam (PLHS), quyền truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) và quyền thi hành bản án hình sự (BAHS) của các cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền của Nhà nước (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan thi hành án...

Phân biệt giữa Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phân biệt giữa Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản

  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản cơ bản có những nét giống và khác nhau (ảnh minh họa)  

Điều kiện hưởng án treo

Điều kiện hưởng án treo

  Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù kèm theo một thời gian thử thách nhất định đối với người bị coi là có lỗi trong việc thực hiện tội phạm khi có đủ căn cứ và điều kiện do PLHS quy định. Về bản chất pháp lý, người bị Tòa án tuyên án treo vẫn...

 1   2  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật