Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Sau thời gian hoạt động công ty  TNHH 2 thành viên trở lên  có nhiều lý do như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn,...

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Sau thời gian hoạt động công ty cổ phần có nhiều lý do như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn, thành viên không góp đủ vốn,...  thì công ty cổ phần...

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về...

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về...

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về...

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên lựa chọn cho mình một mức vốn phù hợp tại thời điểm đó. Sau thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn khá cao và không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục này.  ...

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Tuy nhiên do nhiều lý do, công ty TNHH đã muốn giảm mức vốn điều lệ.  

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về...

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Và các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa...

 <<   <   24   25   26   27   28   29   30   31   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật