Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí

Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí

  Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

 Bản khai đề nghị cấp đổi Thẻ nhà báo theo thông tư 07/2007/TT-BVHTT

Bản khai đề nghị cấp đổi Thẻ nhà báo theo thông tư 07/2007/TT-BVHTT

  Bản khai đề nghị cấp đổi Thẻ nhà báo theo thông tư 07/2007/TT-BVHTT   (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:

Hướng dẫn cấp, đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016 – 2020

Hướng dẫn cấp, đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016 – 2020

  Ngày 31/12/2015, Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 sẽ hết hiệu lực sử dụng, do đó Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Công văn 3262/BTTTT-CBC  hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016 – 2020. (ảnh minh họa)    

Phiếu khai báo tạm vắng

Phiếu khai báo tạm vắng

    Phiếu khai báo tạm vắng (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý Bản xem trước:  

Thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng

Thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng

    Để đảm bảo quyền lợi của cá nhân, đồng thời vì mục tiêu quản lý của nhà nước. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba...

Bản khai nhân khẩu

Bản khai nhân khẩu

    Bản khai nhân khẩu  (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước:  

Giấy chuyển khẩu

Giấy chuyển khẩu

    Giấy chuyển khẩu (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước:  

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

  Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý Bản xem trước:

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài

  Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nhiều quan hệ xã hội vượt qua khỏi phạm vi quốc gia, một trong những quan hệ đó là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.  (ảnh minh họa)

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0979.645.567

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật