dich vu thanh lap cong ty
Các hình thức hợp đồng dân sự

Các hình thức hợp đồng dân sự

  Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự, trong đó các bên có sự thỏa thuận thống nhất ý chí với nhau nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự cho nhau. Tuy nhiên việc giao kết hợp đồng dân sự đang diễn ra hàng ngày đôi khi chính những người giao kết...

Biện pháp giải quyết sau khi hợp đồng dân sự bị tuyên vô hiệu

Biện pháp giải quyết sau khi hợp đồng dân sự bị tuyên vô hiệu

  Hợp đồng dân sự là giao dịch phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên việc vi phạm tính hợp pháp dẫn đến hợp đồng vô hiệu xảy ra rất nhiều và việc giải quyết các giao dịch đó rất phức tạp.  

Hợp đồng dân sự bị tuyên vô hiệu khi nào?

Hợp đồng dân sự bị tuyên vô hiệu khi nào?

  Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thoả thuận khác mà trong đó một hoặc các...

Khi nào phát sinh nghĩa vụ dân sự

Khi nào phát sinh nghĩa vụ dân sự

  Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc...

 Hợp đồng ủy quyền sẽ chấm dứt khi nào?

Hợp đồng ủy quyền sẽ chấm dứt khi nào?

  Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.  ...

Phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại

Phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại

  Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại là hai loại hợp đồng thông dụng nhất trong công việc và cuộc sống của con người, tuy nhiên sự nhầm lẫn giữa hai loại giao dịch này lại thường xuyên gặp phải.

Ai có quyền khởi kiện vụ án dân sự

Ai có quyền khởi kiện vụ án dân sự

  Có phải tất cả mọi người đều có quyền khởi kiện vụ án dân sự? (ảnh minh họa)  

Điều kiện chủ thể khởi kiện vụ án dân sự

Điều kiện chủ thể khởi kiện vụ án dân sự

  Cần có những điều kiện gì để trở thành chủ thể khởi kiện vụ án dân sự

Thủ tục kiện đòi nợ

Thủ tục kiện đòi nợ

  Bạn đang muốn khởi kiện người vay tiền mà không trả? Công ty bạn đang muốn khởi kiện đối tác để thu hồi khoản nợ khó đòi? Bạn có thể tham khảo thủ tục để tự mình thực hiện

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật