dich vu thanh lap cong ty

Mẫu NA1,Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam


Mẫu NA1,Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (dowload tại link này)

Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi  để được tư vấn cụ thể hơn!

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

See notes

(2)

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

 (1)

See notes

                            Mẫu (Form) NA1

 

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015             

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM

(Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)
 

 

1- Họ tên (chữ in hoa):.................................................................................................................           Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                    3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................          Sex               Male    Female                                     Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:.....................................................................................................................................          Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: ..............................................6- Quốc tịch hiện nay:..................................

    Nationality at birth                                                 Current nationality

7- Tôn giáo: .......................................................8- Nghề nghiệp: .............................................

    Religion                                                                  Occupation

9- Nơi làm việc: ............................................................................................................................

     Employer and business address

10- Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................

     Permanent residential address

     ...............................................................................Số điện thoại/Email:.................................

                                                                                    Telephone/Email

11- Thân nhân Family members:

Quan hệ (3)

Relationship

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

Sex

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch

Nationality

Địa chỉ thường trú

Permanent residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ..........................loại (4): .................

Passport or International Travel Document number                            Type

Cơ quan cấp:  ................................... có giá trị đến ngày:........./............./.....................

Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): ....................................................

Date of the previous entry into Viet Nam (if any)

14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../........./.........; tạm trú ở Việt Nam .......ngày               Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

15- Mục đích nhập cảnh: ............................................................................................................

Purpose of entry

16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………....

Intended temporary residential address in Viet Nam

17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

Hosting organisation/individual in Viet Nam

Cơ quan, tổ chức: ..................................................................................................................

Name of hosting organisation

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Address

Cá nhân (họ tên) ....................................................................................................................

Hosting individual (full name)

Địa chỉ.......................................................................................................................................

Address                                                   

Quan hệ với bản thân ...........................................................................................................

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

 

 

Ảnh - photo

 4x6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

 

 

 Relationship to the applicant

 

18- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (nếu có):

 Accompanying child(ren) under 14 years old included

in your passport (if any)

    

 

 

 

 

Số TT

No

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Đề nghị cấp thị thực:      một lần            nhiều lần       

        Applying for a visa                    Single               Multiple

từ ngày: …....../…..../..….....  đến ngày…....../…..../..….....                                       

valid  from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)                         

20- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):.......................................................

       Other requests (if any)

       ....................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                            The applicant’s signature and full name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú/Notes:

Gọi hướng dẫn ghi tài liệu: 0979 645 567Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật