Làm sổ đỏ tại Hạ Long


 

Làm sổ đỏ khi bạn mua nhà đất là thủ tục quan trọng giúp bạn đứng tên chủ sở hữu tài sản của mình cũng như tránh được những tranh chấp phát sinh trong tương lai. Bạn đang có nhu cầu làm dịch vụ làm sổ đỏ mới đối với đất chưa được cấp sổ hãy liên hệ với chúng tôi – Luật Hiếu Gia với dịch vụ sổ đỏ nhanh uy tín nhất tại Hạ Long.

Thủ tục cấp sổ đỏ tại Hạ Long

 

 Hãy gọi cho chúng tôi: ĐT: 0979 645 567 – 0984 560 266

Gửi mail: luathieugia@gmail.com

Qua trực tiếp văn phòng tại Hà Nội: Số 2 ngõ 115 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

                        văn phòng tại Quảng Ninh: Số 46 Đường Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chát trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Làm sổ đỏ tại Hạ Long

 

 

Luật Hiếu Gia chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến đất đai trên cả nước nói chung và đặc biệt tại Quảng Ninh nói riêng. Với đội ngũ Luật sư có tâm, có tài và kinh nghiệm làm việc lâu năm, chúng tôi tự hào là đơn vị tin tưởng để bạn tìm đến khi gặp các vấn đề liên quan đến đất đai.

 

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục làm sổ đỏ tại Hạ Long

 • Luật đất đai 2013 ban hành ngày 29/11/2013 có hiệu lực ngày 01/07/2014; Luật xây dựng 2014; Luật nhà ở 2014; Luật kinh doanh bất động sản 2014;

 • Các nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ- CP ngày 15/05/2014; Số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014; Số 23/2013/NĐ- CP ngày 25/03/2013; số 71/2010/NĐ-CP ngày 26/03/2010;

 • Các thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường: Số 23/2014TT-BTNMT ngày 19/05/2014; Số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014; Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014

 • Các thông tư của Bộ Tài Chính : Số 124/TT-BTC ngày 31/08/2011 ; Số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013

 

II. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký, cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Hạ Long

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long  hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long.

Bước 2: Uỷ Ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long thực hiện những công việc sau:

 • Đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch và quy định của UBND Tỉnh/ Thành phố Hạ Long để kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về nguồn gốc sử dụng đất; thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay; nguồn gốc tạo lập tài sản; thời điểm hình thành tài sản; tình trạng tranh chấp về đất đai, tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch; sự phù hợp quy định về hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

 • Xác nhận các nội dung quy định

 • Xác nhận và đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các trường hợp  có đơn đề nghị được ghi nợ;

 • Trích lục bản đồ thửa đất trong thời hạn không quá (10) ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

 • Thông báo kê khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn và tổ dân phố, khu dân thuộc TP Hạ Long đối với trường hợp xét thấy đủ điều kiện để trình UBND TP Hạ Long cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày;

 • Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND TP Hạ Long ( qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long) để cấp Giấy chứng nhận;

 • Thời gian giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ long không quá (15 ) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết .

Bước 3: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long và thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi Trường, dự thảo Quyết định của UBND TP Hạ Long, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra;

 • Trường hợp không đủ điểu kiện cấp Giấy chứng nhận làm thông báo gửi UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long và người đề nghị Giấy chứng nhận biết.

 • Thực hiện ký cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định, trả Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long để trả cho người sử dụng đất.

 • Thời gian thực hiện các công việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long là không quá (07)  làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc TP Hạ Long.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND TP Hạ Long ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận;

 • Trường hợp thuê đất trình UBND TP Hạ Long ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình UBND TP Hạ Long ký, cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 • Thời gian thực hiện các công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long.

Bước 5: Uỷ ban nhân dân TP Hạ Long thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn (03) ngày làm việc kể từ ngày khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long, UBND TP Hạ Long có trách nhiệm xem xét, ký Quyết định công nhận quyền  sử dụng đất và Giấy chứng nhận

Bước 6: Sau khi UBND TP Hạ Long ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất, nội dung đề nghị ghi nợ nghĩa vụ tài chính, đến Chi cục Thuế TP Hạ Long để xác định nghĩa vụ tài chính và lập hồ sơ theo dõi nợ nghĩa vụ tài chính ( nếu có) đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Bước 7: Trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất, Chi cục Thuế TP Hạ Long có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 8: Sau khi Chi cục Thuế TP Hạ Long có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long trách nhiệm: vào sổ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung nội dung nghĩa vụ tài chính vào Giấy chứng nhận ( đối với trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính), sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất; đồng thời gửi thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế TP Hạ Long cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận để biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 9: Trong thời hạn không quá (01) ngày làm việc sau khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hạ Long có trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất vào trao Quyết định công nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận cho người được cấp.

 

 

III. Hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Hạ Long

1.     Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2.     Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất;

3.     Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (bản sao chứng thực- nếu có)

4.     CMTND,  sổ hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất ( bản photocoppy). Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam;

5.     Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản sao chứng thực)

6.     Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận nếu có ( bản chính- nếu có);

7.     Bản sao các giấy tờ liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có)

8.     Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ( bản sao chứng thực - theo mẫu);

9.     Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ ( đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) ( bản chính );

 

IV. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký, cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Hạ Long

       30 ngày làm việc.

 

V. Cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký, cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Hạ Long

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND TP Hạ Long;

 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Hạ Long;

 • Cơ quan phối hợp( nếu có) UBND cấp phường, xã, thị trấn thuộc TP Hạ Long, Chi cục Thuế TP Hạ Long, phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long

Kết quả nhận được

 • Giấy xác nhận đăng ký đất đai;

 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất ( đối với trường hợp phải thuê); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

VI. Lệ phí cho việc đăng ký, cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Hạ Long

 

Hãy gọi cho chúng tôi: ĐT: 0979 645 567 – 0984 560 266

Gửi mail: luathieugia@gmail.com

Qua trực tiếp văn phòng tại Hà Nội: Số 2 ngõ 115 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

                        văn phòng tại Quảng Ninh: Số 46 Đường Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh

Hoặc chát trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật