dich vu thanh lap cong ty

Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ


 

Sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ là một ngành nghề có điều kiện, theo quy định của luật phải xin giấy phép mới được sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ. Để xin được giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cơ bản như sau:

 

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

 

I. Cơ sở pháp lý của thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Quản lý phân bón;

Thông tư 29/2014/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

 

II. Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ

1. Điều kiện để được sản xuất phân bón vô cơ

Cơ bản cần đáp ứng các điều kiện sau:

1) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về sản xuất phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Về việc xin cấp đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư bạn tham khảo bài viết:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục tin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tiếp theo là:

2) Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật để sản xuất phân bón vô cơ

 • Địa điểm, diện tích, nhà xưởng sản xuất phân bón vô cơ và kho chứa phù hợp với công suất của việc sản xuất phân bón vô cơ;

 • Máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất phân bón vô cơ phải phù hợp với công suất và chủng loại;

 • Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất phân bón vô cơ; có tiêu chuẩn áp dụng cho nguyên liệu đầu vào đảm bảo các điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm phân bón vô cơ;

 • Có phòng thí nghiệm, phân tích chất lượng phân bón vô cơ hoặc có sự kết hợp với tổ chức thí nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc công nhận (tổ chức đó phải đăng ký lĩnh vực hoạt động thí nghiệm, phân tích theo quy định của pháp luật về chất lượng phân bón vô cơ, hàng hóa để quản lý chất lượng phân bón vô cơ);

 • Có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho việc sản xuất phân bón vô cơ;

 • Đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và vệ sinh theo quy định của pháp luật có liên quan khi sản xuất phân bón vo cơ.

3) Yêu cầu về nhân lực để sản xuất phân bón vô cơ

 • Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất phân bón vô cơ phải có trình độ chuyên môn về hóa, lý hoặc sinh học. Trong đó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất phân bón vô cơ phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

 • Người trực tiếp lao động sản xuất phân bón phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất phân bón vô cơ.

 

2. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phân bón

 • Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định;

 • Nộp hồ sơ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ: Tại Cục Hóa chất qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

 • Thụ lý hồ sơ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ: Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hóa chất có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ,  yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (thời gian thông báo và  hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định);

 • Thẩm định hồ sơ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ: Trong thời gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hóa chất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện.

 • Trường hợp đề nghị xin cấp giấy phép không được chấp thuận do điều kiện chưa đạt thì Cục Hóa chất ra văn bản trả lời và ghi rõ lý do cho cá nhân, tổ chức xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ nắm được.

 

Thủ tục xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

 

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

(Liên hệ để nhận hồ sơ mẫu)

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cá nhân, tổ chức xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ;

 • Bản thuyết minh về quy trình sản xuất phân bón vô cơ, cơ sở vật chất kỹ thuật (nhà xưởng, kho), máy móc thiết bị (bản kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất phân bón vô cơ của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng phân bón vô cơ). Bản kê diện tích, mặt bằng nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ,... 

 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao);

 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (Bản sao);

 • Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất phân bón vô cơ. Bảng thống kê tổng số lao động và số lượng các ngành nghề của lao động trực tiếp sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu quy định; Bản sao Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài (nếu có);

 • Hợp đồng thí nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (nếu có) (Bản sao);

 • Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương ứng với từng loại phân bón vô cơ sản xuất (nếu có) (Bản sao);

 • Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc tương đương (nếu có) (Bản sao)

 • Hợp đồng thuê gia công phân bón vô cơ (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ)

 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

Cục Hóa chất

 

5. Thời gian giải quyết cấp Giấy phép sản xuát phân bón vô cơ

Thời gian là: 20 ngày

 

Để được tư vấn chi tiết hơn nữa về các vấn đề liên quan, bạn vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Hoặc tham khảo cáo dịch vụ của chúng tôi như:

 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

 • Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ trọn gói

 

Trân trọng!

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật