dich vu thanh lap cong ty

Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh


 

Thực phẩm đông lạnh: Là mặt hàng thực phẩm được cấp đông (chuyển nước trong thực phầm thành đá) sau đó bảo quản ở chế độ đông lạnh, giúp ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật từ đó kéo dài thời gian phân hủy thực phẩm. Mục đích chính là để bảo quản thực phẩm trong thời gian dài hơn so với bình thường, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán, vận chuyển thực phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Nó có ý nghĩa rất quan trọng trong ngành hàng thương mại thực phẩm.

Tuy nhiên mặt hàng thực phẩm đông lạnh có yêu cầu rất khắt khe từ khâu sản xuất, cấp đông và đặc biệt quan trọng là bảo quản sau cấp đông. Việc bảo quản đó phải được duy trì trong suốt thời gian mà mặt hàng đó còn hạn sử dụng, như vậy mới giữ được chất lượng của hàng thực phấm đông lạnh không bị hỏng. Cũng vì lý do đó mà các đơn vị sản xuất, vận chuyển, kinh doanh mặt hàng này cần đáp ứng những yêu cầu phù hợp với nó. Trong đó có hoạt động kinh doanh tạm nhập, tạm xuất thực phẩm đông lạnh.

Tạm nhập, tạm xuất thực phẩm đông lạnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định của luật thì phải xin giấy phép mới được kinh doanh. Để xin cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tạm xuất thực phẩm đông lạnh cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của luật.

Vậy: Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tạm xuất thực phẩm đông lạnh như thế nào?

 

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 

 

I. Cơ sở pháp lý của việc xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Thông tư 05/2014/TT-BCT

 

II. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

1. Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

Doanh nghiệp tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đáp ứng thâm niên và kinh nghiệm kinh doanh tạm nhập tạm xuất:

+ Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh phải được thành lập tối thiểu là 02 năm;

(Nếu bạn chưa thành lập doanh nghiệp: Tham khảo bài viết Thủ tục thành lập doanh nghiệp)

+ Yêu cầu đã từng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa.

 • Điều kiện về ký quỹ tiền để kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh: Doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ đặt cọc là 5 tỷ VNĐ tại kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt kho, bãi.

 • Doanh nghiệp phải có kho, bãi phục vụ việc kinh doanh tạm nhâp tái xuất thực phẩm đông lạnh . Kho, bãi phải đảm bảo:

+ Có sức chứa tối thiểu là 100 công-ten-nơ lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu 1.500m2 và phải ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng chiều cao tối thiểu 2,5m. Có cổng ra vào kho bãi và có treo biển hiệu của doanh nghiệp sử dụng kho, bãi đó;

+ Kho, bãi có nguồn điện và các thiết bị chuyên dụng kèm theo đảm bảo để vận hành công-ten-nơ lạnh theo sức chứa của kho, bãi.

+ Kho, bãi phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, thời gian thuê tối thiểu là 3 năm; phải nằm trong quy hoạch hoặc trong khu vực quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành quyết định;

+ Kho bãi mà doanh nghiệp đã kê khai để xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất thì không được cho doanh nghiệp khác thuê toàn bộ hoặc một phần để sử dụng vào mục đích xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất cho họ.

 

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

(Thủ tục xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất)

 • Soạn hồ sơ xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh: Doanh nghiệp soạn 01 bộ hồ sơ theo quy định;

 • Nộp hồ sơ xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh: Doanh nghiệp gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Mã số tạm nhập, tái xuất.

 • Nơi nhận hồ sơ xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương;

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ,  Bộ Công Thương sẽ ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung;

 • Xét cấp Mã số tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh

- Với Mã số tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh:

+ Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Bộ Công Thương sẽ  trực tiếp tiến hành kiểm tra hoặc có thể ủy quyền cho Sở Công Thương cấp tỉnh/thành nơi doanh nghiệp đặt kho, bãi để kiểm tra, xác nhận điều kiện về kho, bãi.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra về điều kiện kho, bãi của doanh nghiệp: Bộ Công Thương tiến hành xem xét cấp Mã số tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp.

- Đối với Mã số tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt và hàng hóa đã qua sử dụng: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét cấp Mã số tạm nhập, tái xuất hàng đông lạnh cho doanh nghiệp.

 • Trong trường hợp không cấp Mã số tạm nhập, tái xuất: Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp nắm được.

 • Mã số tạm nhập, tái xuất (nếu đồng ý) hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý) của Bộ Công Thương sẽ được gửi cho doanh nghiệp thông qua đường bưu điện theo địa chỉ trên hồ sơ đề nghị cấp Mã số tạm nhập, tái xuất mà doanh nghiệp đã nộp.

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

Hay còn gọi là hồ sơ xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất

(Liên hệ để nhận hồ sơ mẫu)

 • Đơn đề nghị cấp Mã số tạm nhập, tái xuất: 1 bản chính;

 • 01 bản photo có dấu xác nhận và dấu sao y bản chính của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của đơn vị đăng ký cấp mã số tạm nhập, tái xuất;

 • 01 bản chính: Văn bản xác nhận về việc doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa;

 • 01 bản chính: Văn bản xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền ký quỹ, đặt cọc;

 • 01 bản photo có dấu xác nhận và dấu sao y bản chính của doanh nghiệp: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu kho, bãi của doanh nghiệp hoặc hợp đồng thuê/mượn kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp;

 • 01 bản chính: Văn bản xác nhận về việc kho, bãi có nguồn điện lưới để vận hành đảm bảo hoạt động của các công-ten-nơ lạnh theo sức chứa.

 

4. Cơ quan xem xét cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh (mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa)

Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh.

 

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh (Mã số tạm nhập, tái xuất)

03 năm, kể từ ngày cấp.

 

Để nắm chi tiết hơn thông tin về vấn đề này có thể Liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ:

Tư Vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục: Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 

Hoặc bạn tham khảo các dịch vụ của chúng tôi như:

 • Tư Vấn Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 • Hướng dẫn làm hồ sơ Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 • Soạn hồ sơ Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 • Đại diện nộp, nhận kết quả thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 • Dịch vụ Xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh trọn gói

 • Xin gia hạn Giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

 

Trân trọng!

 

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật