dich vu thanh lap cong ty

Điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


 

Trong những năm qua, Việt Nam luôn là địa điểm đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án đầu tư với mức đầu tư lớn đã làm thay đổi thị trường đầu tư kinh tế tại Việt Nam. Trong quá trình quản lý dự án, để phù hợp với tình hình kinh doanh mới, chủ đầu tư phải thực hiện điều chỉnh một số nội dung và phải thông báo về về việc điều chỉnh này với cơ quan quản lý dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vậy thủ tục này được thực hiện như thế nào?

Điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam

 

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

 4. Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

 

Điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0933 243 003 - 097 393 1600

Gửi email: luathieugia.dn@gmail.com 

Facebook: Luật Hiếu Gia

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu);

 2. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

 3. Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 4. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

 5. Các tài liệu khác có liên quan tới nội dung điều chỉnh.

 

2.  Thẩm quyền quyết định thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Việc xác định cơ quan có thẩm quyền quyết định thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam được thực hiện như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm: 

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: 

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. 

Chú ý: 

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng/giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

 

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như đã nêu ở mục 1.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư cần căn cứ vào dự án đầu tư để xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và nộp hồ sơ tại đây.

Chuyên viên sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì sẽ in Giấy biên nhận, hẹn ngày lấy kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu giấy tờ thì chủ dự án đầu tư sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có văn bản trả lời (nêu rõ lý do) cho chủ dự án đầu tư được biết.

Bước 3: Nhận kết quả

Chủ dự án đầu tư căn cứ ngày hẹn trên Giấy biên nhận để đến lấy kết quả.

 

4. Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam

Luật Hiếu Gia là đơn vị uy tín chuyên tư vấn và hỗ trợ các thủ tục liên quan tới điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam. Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm cùng trình độ chuyên môn cao, Luật Hiếu Gia tự tin sẽ mang tới cho các nhà đầu tư chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

 

Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam

 

Nội dung dịch vụ bao gồm:

 1. Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

 2. Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;

 3. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 4. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

 5. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

 6. Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

 7. Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

 8. Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;

 9. Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Trân Trọng!

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0933 243 003 - 097 393 1600

Gửi email: luathieugia.dn@gmail.com 

Facebook: Luật Hiếu Gia

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật