dich vu thanh lap cong ty
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

  Khi thành lập, doanh nghiệp xã hội nhận được rất nhiều khuyến khích, ưu đãi của nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh đó doanh nghiệp xã hội phải cam kết thực hiện mục tiêu đã đặt ra như Mục tiêu xã hội và mục tiêu môi trường.    

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật