dich vu thanh lap cong ty
Tăng vốn điều lệ công ty cổ Phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ Phần

  Vốn của công ty cổ phần do các cổ đông trong công ty góp theo điều lệ đã đăng ký khi thành lập. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động công ty  cổ phần  có nhiều lý do như: mở rộng quy mô hoạt động, thêm cổ đông,...  thì công ty  cổ phần có thể...

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp phổ biến, tuy nhiên khi thành lập công ty cổ phần rất nhiều người chưa biết về các vấ đề vốn của công ty cổ phần. Điều này đã được luật doanh nghiệp 2014 quy định và có sự thay đổi so với luật cũ.        Công...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật