Luật sư tư vấn kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư tư vấn kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

  Người nước ngoài muốn kết hôn với công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam cần phải tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam về Hôn nhân và Gia đình. Việc kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ.  Tuy...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật