Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hải Dương

Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hải Dương

  Quy định chung về điều kiện cần có đối với các hoạt động kinh doanh Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Đối với nghề yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định; Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật