dich vu thanh lap cong ty
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

  Luật đầu tư 2014 có sự thay đổi nhiều trong các quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó có sự thay đổi trong việc Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Xin cấp giấy chứng...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật