dich vu thanh lap cong ty
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm giao dịch, liên lạc, thực hiện các công việc của doanh nghiệp. Việc thay đổi trụ sở là quyền của doanh nghiệp và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới. Doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh

  Sau một thời gian hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau như: đòi hỏi của thị trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhu cầu phát triển của bản thân doanh nghiệp... mà nhiều doanh nghiệp cần phải tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đặc biệt tại Quảng Ninh, một tỉnh...

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cùng tỉnh thành khác quận/huyện

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cùng tỉnh thành khác quận/huyện

  Doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong cùng tỉnh/thành nhưng khác quận/huyện thì phải làm thủ tục gì?    

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong cùng quận/huyện

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong cùng quận/huyện

  Doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong cùng quận/huyện thì phải làm thủ tục gì?    

Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

  Thay đổi người đại diện công ty cổ phần:   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi phát sinh giao dịch của công ty;   - Đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến trước Trọng tài, Tòa án;   -...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; - Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài,...

Thay đổi  người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; - Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài,...

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

  Con người có khả năng lao động sáng tạo, sáng tạo ra các công cụ lao động hữu ích để giảm thiểu tối đa sức lao động, sáng tạo ra giải pháp, quy trình để giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian tạo ra sản phẩm, sáng tạo ra các sản phẩm văn học, nghệ thuật để đem lại các trị tinh thần …...

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh

       Ngày 01/07/2015 được coi là ngày có dấu mốc quan trọng đối với quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Quy định mới này thể hiện quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp...

 1   2   3   4  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật