dich vu thanh lap cong ty
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; - Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài,...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật