Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

  Thay đổi người đại diện công ty cổ phần:   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi phát sinh giao dịch của công ty;   - Đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến trước Trọng tài, Tòa án;   -...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật