dich vu thanh lap cong ty
Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

  Thay đổi người đại diện công ty cổ phần:   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi phát sinh giao dịch của công ty;   - Đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến trước Trọng tài, Tòa án;   -...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật