dich vu thanh lap cong ty
Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

    Nghị định 47_2014_NĐ CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai Bản xem trước  

Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

    Nghị định 102_2014_NĐ CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (dowload tại đây) Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

    Nghị định 104_2014_NĐ CP quy định về khung giá đất (dowload tại đây) Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai...

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

    Luật đất đai 2013 có hiệu lực 01/01/2014 (dowload file tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai Bản xem trước

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị Định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (dowload file tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực dân sự! Bản xem trước:  

Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Động 2012

  Bộ luật lao động 2012 (dowload tại đây) Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản...

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

TT26/2012/TT-BYT Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy định về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT - Ban hành  Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giám đốc Công ty TNHH có được làm giám đốc Công ty khác không?

Giám đốc Công ty TNHH có được làm giám đốc Công ty khác không?

  Những quy định của Luật đối với Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về việc thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (ảnh minh họa)

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật