dich vu thanh lap cong ty
Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Khi muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp cần làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

  Tách doanh nghiệp là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm...

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

  Sáp nhập Doanh nghiệp là gì? Sáp nhập Doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự...

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

  Thế nào là hợp nhất doanh nghiệp? Hợp nhất Doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.      

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Chia Doanh Nghiệp là gì ? Việc một Công Ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công Ty cùng loại. Công ty bị chia hoặc chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản...

Tăng vốn điều lệ công ty cổ Phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ Phần

  Vốn của công ty cổ phần do các cổ đông trong công ty góp theo điều lệ đã đăng ký khi thành lập. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động công ty  cổ phần  có nhiều lý do như: mở rộng quy mô hoạt động, thêm cổ đông,...  thì công ty  cổ phần có thể...

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Sau thời gian hoạt động công ty cổ phần có nhiều lý do như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn, thành viên không góp đủ vốn,...  thì công ty cổ phần...

Các nội dung về vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Các nội dung về vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới cho doanh nghiệp, trong đó việc góp vốn có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:    

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  Nghị định số 30-2012-NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện   (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý! Bản xem trước:  

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật