dich vu thanh lap cong ty
Đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

  Theo   Khoản 4 Điều 141 luật dân sự 2005 : Người đại diện theo pháp luật là Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Theo luật doanh nghiệp 2014:  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật