dich vu thanh lap cong ty
chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

  Văn phòng đại diện Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại...

chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Văn phòng đại diện Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại...

Cuối Năm Doanh Nghiệp cần nộp các loại Báo cáo thuế nào?

Cuối Năm Doanh Nghiệp cần nộp các loại Báo cáo thuế nào?

  Cuối năm là thời điểm các DN phải hoàn tất các loại báo cáo, quyết toán theo quy định. Hoặc đôi khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan thuế, nhu cầu của Doanh nghiệp để biết tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến thời điểm đó như thế nào. Vậy cụ thế Doanh nghiệp...

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Khi muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp cần làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

  Tách doanh nghiệp là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm...

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

  Sáp nhập Doanh nghiệp là gì? Sáp nhập Doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự...

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

  Thế nào là hợp nhất doanh nghiệp? Hợp nhất Doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.      

Thông tư 35/2014/TT-BCA

Thông tư 35/2014/TT-BCA

  Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng...

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Chia Doanh Nghiệp là gì ? Việc một Công Ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công Ty cùng loại. Công ty bị chia hoặc chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản...

 <<   <   9   10   11   12   13   14   15   16   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật