Người Nước Ngoài Mua Vốn Góp Vào Công Ty Tại Việt Nam

Người Nước Ngoài Mua Vốn Góp Vào Công Ty Tại Việt Nam

     Việt Nam được đánh giá là thị trường đầu tư đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với khí hậu thuận lợi, nguồn nhân công sẵn có, chính sách ưu đãi và đảm bảo đầu tư của nhà nước rất mở. Những năm gần đây, lượng nhà đầu tư và số vốn đầu...

Điều kiện người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

Điều kiện người nước ngoài mua vốn góp vào công ty tại Việt Nam

        Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua lại phần vốn góp từ các loại hình công ty của Việt Nam gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh để trở thành thành viên của công ty đó. Tuy nhiên, pháp luật Việt...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật