dich vu thanh lap cong ty
Chính sách mới đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15/11/2015

Chính sách mới đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15/11/2015

  Chính phủ vừa ban hành  Nghị định  85/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15/11/2015.  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật