dich vu thanh lap cong ty
Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  Nghị định 52_2008_NĐ CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ (dowload tại đây)  Nghị định này quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong các lĩnh vực: Dịch vụ bảo vệ con người; Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức; Dịch...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật