dich vu thanh lap cong ty
Danh mục Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  Trước thời điểm Luật đầu tư 2014 được ban hành, nhà Đầu tư kinh doanh phải tiến hành kiểm tra rất nhiều các văn bản mới biết lĩnh vực mình kinh doanh có phải thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không, cũng như để đáp ứng điều kiện. Hiện nay Luật đầu tư 2014 ban hành ngày 26/11/2014...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật