dich vu thanh lap cong ty
Thông tư 35/2014/TT-BCA

Thông tư 35/2014/TT-BCA

  Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú (dowload tại đây) Hãy  liên hệ  với chúng...

Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

Nghị định 31_2014_NĐ CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú (dowload tại đây) Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm...

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11

  Luật cư trú 2006 số 81_2006_QH 11 (dowload tại đây) Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú Số 36_2013_QH13

    Số 36_2013_QH3 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú (dowload tại đây) Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề về pháp lý   Bản xem trước  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật