dich vu thanh lap cong ty
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Quảng Ninh

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Quảng Ninh

  Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Quảng Ninh  ...

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Quảng Ninh

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Quảng Ninh

  Chuyển mục đích sử dụng đất là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng với những diện tích đất cụ thể từ mục đích này sang mục đích khác.     

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật