dich vu thanh lap cong ty
Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Sau thời gian hoạt động công ty  TNHH 2 thành viên trở lên  có nhiều lý do như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn,...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật