dich vu thanh lap cong ty
Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp xã hội

Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp xã hội

  Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp rất có ý nghĩa với sự phát triển của xã hội.  Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xã hội là nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Hơn thế nữa doanh nghiệp xã hội còn sử dụng ít...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật