dich vu thanh lap cong ty
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Quảng Ninh

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Quảng Ninh

  Trung tâm ngoại ngữ/tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ/tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Do đặc thù của ngành kinh doanh giáo dục, để thành lập một trung tâm...

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT - Ban hành  Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật