dich vu thanh lap cong ty
Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

Điều kiện thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh tạm nhập tạm xuất thực phẩm đông lạnh

  Thực phẩm đông lạnh: Là mặt hàng thực phẩm được cấp đông (chuyển nước trong thực phầm thành đá) sau đó bảo quản ở chế độ đông lạnh, giúp ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật từ đó kéo dài thời gian phân hủy thực phẩm. Mục đích chính là để bảo quản thực phẩm trong...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật