dich vu thanh lap cong ty
Điều kiện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất Bia

Điều kiện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất Bia

  Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Bia thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Thủ tục tiến hành tương tự như thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (tham khảo bài viết:  Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật