dich vu thanh lap cong ty
Sự thay đổi về Lương hưu và tuổi nghỉ hưu từ đầu 2016

Sự thay đổi về Lương hưu và tuổi nghỉ hưu từ đầu 2016

  Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13  có hiệu lực từ 1/1/2016 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật