dich vu thanh lap cong ty
Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Quảng Ninh

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Quảng Ninh

     Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh nghiệp doanh nghiệp. Việc thành lập chi nhánh - mở rộng...

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

  Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo luật mới (ảnh minh họa)  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật