dich vu thanh lap cong ty
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

           Ngày 01/07/2015 được coi là ngày có dấu mốc quan trọng đối với quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Quy định mới này thể hiện quyền tự do kinh doanh của...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên

  Thủ tục pháp lý thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên    

chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

  Văn phòng đại diện Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại...

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Khi muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp cần làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình có thể giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi...

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về...

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên lựa chọn cho mình một mức vốn phù hợp tại thời điểm đó. Sau thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn khá cao và không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục này.  ...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật