dich vu thanh lap cong ty
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác tỉnh thành

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác tỉnh thành

  Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm doanh nghiệp dùng để đăng ký thành lập cũng như hoạt động. Nó quyết định cơ quan quản lý doanh nghiệp, quản lý thuế,.... Việc doanh nghiệp chuyển trụ sở diễn ra khá nhiều do có sự thay đổi nơi làm việc hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh,... Khi chuyển trụ sở...

Thay đổi trụ sở chính của công ty trong cùng quận

Thay đổi trụ sở chính của công ty trong cùng quận

  Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty trong cùng quận (ảnh minh họa)    

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật