dich vu thanh lap cong ty
Tuyên bố một người mất tích, đã chết khi nào

Tuyên bố một người mất tích, đã chết khi nào

  Mỗi con người được sinh ra đều được công nhận là một thực thể của xã hội và là thực thể của pháp lý. Sự tồn tại của mỗi người trong xã hội với tư cách là chủ thể của các quan hệ pháp luật dân sự thì sẽ đem lại cho người đó các quyền và nghĩa vụ dân sự do...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật